Eko IQ - Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Çalışmalarımızın Sağlamasıdır - 01.09.2019