2030 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİATACAĞIMIZ ADIMLAR

Çevre için sıfırlıyoruz.

Operasyonlarda Net Sıfır Salım
Paris Anlaşmasıyla uyumlu olarak küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırabilmemiz için karbon salımlarımızı düşürmemiz gerekiyor. İklim kriziyle mücadelede acil adım atılması gerektiğini görerek bu mücadeleye 2030’a kadar operasyonlarımızda net sıfır salıma ulaşma hedefiyle katkı sağlıyoruz. Bu hedefe enerji verimliliği uygulamalarımız, yenilenebilir enerji tedariği, operasyonlarımızda kullanabilmek adına yenilenebilir enerji kurulumu fırsatlarının değerlendirilmesi ve karbon dengeleme projelerine yatırım yaparak ulaşmayı planlıyoruz.

Üretimde Enerji Verimliliği
Anadolu Efes olarak enerji verimliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesini yasal zorunluluklarımızın ötesinde faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kaliteli üretim performansını sürdürürken ana amaçlarımızdan biri de bilinçli enerji kullanımını sağlamak ve gelişimimizi sürekli takip etmek. Bu kapsamda ürün ve hizmet alımından yeni proje ve yatırımların gerçekleştirilmesine kadar her aşamada enerji verimliliğini gözetiyor ve destekliyoruz. Tüm faaliyetlerimizde karbon ayak izimizi enerji kaynaklarının verimli kullanımdan yararlanarak azaltıyoruz. Artan enerji verimliliğimiz, daha enerji etkin operasyonlara ulaşmamızı sağlıyor. Operasyonlarımızda net sıfır salım hedefimize ulaşmak için enerji verimliliğinde bizi hedeflerimize en hızlı ulaştıracak projeleri geliştirmeye devam edeceğiz.

Üretimde Yenilenebilir Enerji Tedariki
Bir organizasyonun iklim üzerine olan etkisini azaltabilmesinin ana yollarından biri de yenilenebilir enerji kullanmasından geçiyor. Anadolu Efes olarak sera gazı azaltımı çalışmalarımız kapsamında elektrik ihtiyacımızın %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.

Karbon Ayak İzimizi Dengeleme
Yürüteceğimiz enerji verimliliği çalışmaları, operasyonlarımız için gereken enerji ve elektriğin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi konusunda elimizden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra, iklime olan etkimizi asgari seviyeye çekmek için karbon dengeleme seçeneklerini değerlendireceğiz.

Sıfır Atık
Doğal kaynak kullanımının ve kirliliğin azaltılmasında döngüsel ekonomi modelleri kilit rol oynuyor. Anadolu Efes olarak, kurulduğumuz günden bu yana tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan atık miktarını azaltmayı ve geri dönüşüm oranını en yukarıya çekmeyi önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda döngüsel ekonomiye katkı verecek uygulamaları geliştirmek üzerine 3R modelini temel alarak çalışıyoruz. 3R modeli azaltım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm olmak üzere 3 adımdan oluşuyor.

Atık oluşumunu engelleyerek, azaltarak ve atıkların tümünün ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamaya devam ederek sıfır atık bir organizasyon olduğumuzu tüm operasyonlarımızda belgelendireceğiz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Türkiye’deki tüm malt ve bira operasyonlarımız sıfır atık belgesini alarak adımlarını attı.

Ambalaj Yönetimi
Ürünlerimizin ambalajlarından kaynaklanan etkinin en aza indirilmesi için ambalaj miktarının azaltılması, tekrar kullanımın artırılması ve geri dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. İş ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları da ambalajlama uygulamalarımızın etkisini mümkün olan en düşük seviyeye çekebilmemiz için büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda ambalajlama süreçlerinde daha az kaynak tüketimine ve geri dönüştürülmüş/geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına odaklanıyoruz. Ürünlerimizin ambalaj hacim ve ağırlıklarını asgari atık üretecek şekilde tasarlamaya, ambalajlama süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkimizi azaltmak amacıyla yeniden kullanım ve geri dönüşüm çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz.

Plastik Azaltımı
Atık sahalarında gittikçe büyüyen plastikler ve deniz ekosistemleri üzerinde yarattığı kirlilik göz önünde bulundurulduğunda plastik kirliliği günümüzün en önemli çevresel sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Plastik tüketimimiz çok düşük oranlarda olmasına rağmen çözümün bir parçası olmaya ve mümkün olan her yerde gerek ambalajlarımızın içeriğinde gerekse de ürünlerimizin kullanım aşamasında plastik atığa sebebiyet verecek malzeme uygulamalarından kaçınıyoruz. Plastik kullanım oranını azaltmak için girişimcilik ekosistemi, tedarikçilerimiz ve üniversitelerle Ar-Ge çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Sosyal faydaya desteğimizi artırıyoruz.

Topluma yaptığımız yatırımlarla yarattığımız sosyal faydayı geleceğe yatırım olarak görüyoruz. Kültür, sanat ve spora, yerel kalkınma ve kadının güçlenmesine destek veren projelere yatırım yapmaya, tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde olmaya ve bu projelerin sosyal etkisini artırmaya devam edeceğiz.

Kültür-Sanat
Anadolu Efes olarak 34 yıldır kültür-sanata kesintisiz destek veriyoruz. Sinemadan tiyatroya, görsel sanatlardan müzik ve tasarıma kadar pek çok değişik alanda sanatı daha erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Topluma ilham veren, güçlendiren, eğiten ve eğlendiren kültür-sanat yatırımlarını sürdüreceğiz.

Yerel Kalkınma ve Kadının Güçlenmesi
Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısı şirketlerden biri olarak kadının iş gücüne katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratmayı her zaman amaç ediniyoruz. Bu kapsamda hem yerel kalkınmaya destek olacak hem de kadının toplumda güçlenmesini sağlayacak sosyal fayda projelerine devam edeceğiz.

Sürdürülebilir Tarım ve Çiftçiye Destek
Ham maddelerimizi üreten ve en önemli paydaşlarımızdan biri olan çiftçilere destek verecek ve toprağı korumak üzere sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda çiftçilerimizin yetkinliklerini her geçen gün geliştirerek hammaddelerimizin yaratıcısı olan toprağa ve çiftçiye olan desteğimizi sürdüreceğiz.

Tüm çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda eğitim alarak bilinçlenmesini sağlayacağız.

Genç Girişimcilere Destek
Hayal ettiğimiz geleceğe ve hedeflerimize ulaşmada inovasyonun gücünden faydalanarak girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve gençlerle kol kola çalışarak gençlerimizin hayallerine ortak olmaya devam edeceğiz.

Spor
Kalbimiz potada daha hızlı atıyor. 45 yıldır hep birlikte izlemeye devam ettiğimiz Anadolu Efes Spor Kulübü, birçoğumuzu basketbol ile tanıştırdı ve basketbolu geniş kitlelere sevdirdi. Kuruluşundan bu yana ilkleri gerçekleştiren Anadolu Efes Spor Kulübü, ülkemize Avrupa şampiyonluğunu kazandıran ilk takım olmakla birlikte 2021 yılında Euroleague Şampiyonluğunu göğüsledi. Mücadele, cesaret, zafer ve heyecan duygularını yaşatan spor yatırım ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Fırsat eşitliğiyle güçleniyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Çalışmaları
Kapsayıcı bir kurum kültürüyle herkesin eşit olanaklara sahip olmasını destekliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm çalışan ve paydaşlarımız tarafından benimsenmesi için farkındalık çalışmalarını ve kadınlara sunduğumuz fırsatları geliştirmeye devam edeceğiz.

Tüm operasyonlarımızda cinsiyet eşitliğini sağladığımızı belgelendirmek için programlar hayata geçireceğiz. Bu kapsamda Türkiye’de İşte Eşit Kadın serfikasını alarak bu konudaki başarımızı tescil ettiğimiz önemli bir adım attık.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programımızın temel odak alanları:
  • Karar alıcı rollerde kadınların etkisini artırmak
  • İş-yaşam dengesini geliştirmek
  • Kadınların geleneksel olmayan işlere erişimini artırmak
  • Cinsiyetçi olmayan iletişim dilini sürdürmek
  • Tüm paydaşlarımızla birlikte kadının iş gücüne katılımına engel olabilecek faaliyetlerin önüne geçmek

Yürüteceğimiz çalışmalarla kadın çalışan oranımızı %30’dan %51’e çıkaracağız.