InBusiness - Net Sıfır Sınavı - 7.11.2023

Net sıfır bir dünya, insanlığın bu yüzyılda verdiği en büyük sınavlardan I biri... Nasıl olmasın, bugüne kadar bildiğimiz her şeyi terk edip yeni bir modele geçişe zorluyor. Basitçe söylemek gerekirse net sıfır, sera gazı emisyonlarının mümkün olduğunca sıfıra yakın bir seviyeye indirilmesi ve kalan emisyonların atmosferden doğal biçimde emilmesi anlamı taşıyor.
S-500 Raporu'nda net sıfır karbon nötr taahhüdü veren kurum ve kuruluşlar Listesinde Anadolu Efes de yer almaktadır.