Anadolu Efes Pozitif Etki PlanıDünya farklı trend ve zorluklarla karşı karşıya. Şehirleşme ve demografik değişimler hızlanıyor, dijitalleşme ve teknolojinin gelişmesiyle tüketici davranışları değişiyor, iklim krizi ve azalan kaynaklar sebebiyle çevre üstünde baskı oluşturan üretim ve tüketim şekillerimizi değiştirmemiz gerekiyor.

İklim krizi, tarım ve gıda sektörünü etkileyen en önemli trendler arasında yer alıyor. Değişen iklim ile beraber artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri ve sıklaşan aşırı hava olayları özellikle tarım ve gıda sektörü için büyük risk oluşturuyor. Ekosistemleri koruyan sürdürülebilir tarım yöntemleriyle artan nüfusun gıdaya erişiminin sağlanması gerekiyor. Bu trendlerle şekillenen dünyamızda iş dünyasının daha iyi bir gelecek için dönüştürücü güç olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktadan hareketle katma değerli bir iş modeliyle pozitif etki yaratma yaklaşımını benimsiyoruz. Ana etki alanlarımız olan çevre, çalışanlar, toplum ve değer zincirinde pozitif katkılarımızı artırmaya odaklanıyoruz. “Pozitif Etki Planı”mız yenilikçi bir yaklaşımla, iş birlikleri ve ortaklıklar kurarak nasıl daha iyi bir etki yaratmayı hedeflediğimizi açıklıyor. Bu plan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkımızı ortaya koyuyor.

ÇEVREYAKLAŞIM

Hammaddelerini doğadan sağlayan bir üretici olarak çevresel sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizin devamlılığı için kilit rol oynuyor. İklim değişikliği ve azalan kaynaklar tarım ve gıda sektörünü önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele en öncelikli odaklarımız arasında, bunun yanı sıra su risklerini yönetmeyi ve döngüsel ekonomiyi destekleyen atık ve ambalaj uygulamalarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

ODAKLAR

İklim Krizi, Su Riskleri ve Yönetimi, Döngüsel Atık ve Ambalaj Yönetimi

TOPLUMYAKLAŞIM
Topluma değer katmayı uzun dönemli başarının anahtarı olarak görüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ekonomik büyümeye ve istihdama katkı sağlarken yerel kalkınmaya da öncelik veriyoruz. Faaliyet alanlarımızla bağlantılı ortak değer yaratan farklı toplumsal fayda yatırımlarıyla etki alanımızı genişletiyoruz.

ODAKLAR

Yerel Ekonomiye Katkı, Toplumsal Fayda Yatırımları

ÇALIŞANLARYAKLAŞIM

İşimizin odağında insan yer alıyor. Yetenekleri işimizi ileriye taşıyan en önemli unsur olarak görüyoruz. Bu bağlamda çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapıyor, çeşitliliğe değer veren adil bir çalışma ortamı sağlamayı ve çalışan memnuniyetini artırmayı önemsiyoruz. “Önce güvenlik” diyerek, sıfır kaza yaklaşımıyla operasyonlarımızı yürütüyoruz.

ODAKLAR

Yetenek Yönetimi, Çalışan Bağlılığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İş Sağlığı ve Güvenliği

DEĞER ZİNCİRİYAKLAŞIM

Pozitif etki yaratma anlayışımız, üretim faaliyetlerimizle sınırlı kalmayarak değer zincirimizi de kapsıyor. Çiftçilerimiz, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve distribütörlerimiz ile tüketicilerimiz değer zincirimizdeki en önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. Hammaddelerimizin üreticisi çiftçilerle yaklaşık 40 yıldır omuz omuza çalışıyoruz. Tedarikçiler ve bayilerimizle ortak projeler hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Tüketicilerimize en iyi ürünü sunmak için kalite ve gıda güvenliğini her zaman en ön planda tutuyoruz.

ODAKLAR

Sürdürülebilir Tarım ve Çiftçiye Destek, Sorumlu Tedarik, Kalite ve Gıda Güvenliği