Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Tuncay Özilhan

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Değerli paydaşlarımız,

Anadolu Efes, geniş bir faaliyet coğrafyasında bira ve meşrubat pazarının önde gelen oyuncularından biri olarak operasyonlarını başarıyla sürdürüyor. Bugün üretim hacmi bakımından Avrupa’nın en büyük 5. ve dünyanın en büyük 10. bira şirketi olan Anadolu Efes, ihracat pazarlarıyla beraber dünyada yüz milyonlarca nüfusa ulaşıyor. Bira operasyonlarını yürüttüğü Türkiye, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan’da pazar lideri konumunda bulunuyor. En önemli pazarımız olan Rusya, dünyanın 5. büyük bira pazarı olup hacim ve değer olarak bira grubu sonuçlarımıza güçlü bir katkı sağlıyor. Ana ortağı olduğumuz ve Coca-Cola sistemindeki en önemli şişeleyicilerden biri olan Coca-Cola İçecek, üretim ve şişeleme tesisleriyle meşrubat operasyonlarını yürüttüğü 10 ülkenin 7’sinde pazar lideri ya da ikincisi konumundadır. Satış gelirlerinin üçte ikisinden fazlasını yurt dışında gerçekleştiren Anadolu Efes, aynı zamanda ürünlerini 70’ten fazla ülkeye ihraç ediyor. Farklı kültürel doku ve tüketici kalıplarına sahip faaliyet coğrafyamızdaki genç ve yeniliğe açık hedef kitle, büyüme dinamiklerimize ve ürünlerimizin tercih edilme oranlarına güçlü bir destek sağlıyor.

İçinden geçtiğimiz pandemi dönemi, daha önce hiç deneyimlemediğimiz olağanüstü şartlarla karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Belirtmek isterim ki; 50 yılı aşan tecrübesiyle Anadolu Efes’te oluşturduğumuz üretim ve yönetim modeli, organizasyonumuzun yeni şartlara hızlı adaptasyonunu sağlayacak esneklik ve çevikliğe sahip olduğunu bu olağanüstü koşullarda ispat etti. Covid‑19 pandemisinin başından itibaren yol haritamızı, çok paydaşlı yaklaşımımız temelinde, insan odaklı olarak kurguladık, değer katmayı sürdürülebilir hale getirecek şekilde uyguladık ve stratejik odaklarımıza yönelik aksiyonları hayata geçirdik. Bu kapsamda; öncelikle çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için tüm önlemleri aldık. Toplumumuzu desteklerken, tüketici ve müşterilerimize kesintisiz hizmet vermek üzere tedarikten üretime ve dağıtıma tüm süreçlerimizin kusursuz işlemesini sağladık. Diğer yandan, güçlü bir dayanışma ile vade ve ödeme koşullarında kolaylıklar sağlayarak bayilerimiz, distribütörlerimiz ve iş ortaklarımızın yanında yer aldık. Tüm operasyonlarımızda başta bu durumdan etkilenen sektör çalışanları olmak üzere çeşitli toplumsal destek girişimlerinde bulunduk.

Pandeminin pazarlarımız üzerindeki etkisi hükümetlerin aldıkları tedbirler ve açık satış kanalının toplam satış içerisindeki ağırlığına göre farklılık gösterdi. Dönem dönem bu tedbirlerin sıkılaştırılması veya normalleşme sürecinde tekrar gevşetilmesine bağlı olarak bira tüketiminde de artış veya azalış gözlemlendi. Anadolu Efes 2020 yılında her iki iş kolunda da gerçekleştirdiği hacim performansı ile riskleri yönetmedeki etkinliğini ve değişen faaliyet ortamına hızlı uyum kabiliyetini bir kez daha kanıtladı. Bira grubunda hükümetlerin pandemiye ilişkin aldıkları önlemlerin getirdiği zorluklara rağmen markalara olan odağımız ile görünürlüğümüzü ve tüketicilerle olan bağımızı arttırma çabalarımız sonucunda hacimlerimiz yılın tamamında geçtiğimiz yıl ile hemen hemen aynı seviyede kaldı.

Meşrubat grubunda ise satış hacmimiz, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen uluslararası operasyonlarda elde edilen güçlü performans sayesinde sadece hafif bir düşüş gösterdi. Bu dönemde dijital satış araçları ve platformlar yoluyla tüketicilerle iletişimimizi güçlendirdik ve pandeminin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı başardık.

Ürün portföyümüz, faaliyette bulunduğumuz ülkelerdeki lider konumumuz, operasyonlarımızın coğrafi çeşitliliği ve serbest nakit akımı yaratılması konusundaki sürdürülebilir mali disiplinimiz en önemli rekabet üstünlüklerimizi oluşturuyor. Karantina ve kısıtlama tedbirleri ile ekonomik aktivitede yaşanan yavaşlamaların faaliyetlerimize etkisini azaltmak üzere; farklı senaryolara göre stratejiler oluştururken, disiplinli finansal yönetimimizi koruyarak ve hızlı karar alma yetkinliğimizi yerinde kullanarak yatırım harcamaları ve işletme sermayemizi doğru bir biçimde yönettik. Memnuniyetle söyleyebilirim ki, büyük riskleri yönettiğimiz 2020 yılını güçlü bir bilanço ve sağlıklı bir likidite pozisyonu ile kapattık. Finansal disipline olan bağlılığımız ve pandemi döneminde aldığımız proaktif önlemler sayesinde finansal performansımız ve borçluluk oranımız böylesine zorlu bir dönemde bile pandemiden önceki seviyelere göre iyileşme kaydetti. Şimdiye kadarki en yüksek serbest nakit akımının yaratılması sonucunda borçluluk oranımız rekor seviyede düşük gerçekleşti.

Yine mutlulukla belirtmeliyim ki, operasyonel ve finansal performansımızın sürdürülebilirliği kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da olumlu değerlendiriliyor. Fitch Ratings ve ardından S&P’nin yatırım yapılabilir seviyede kredi notumuzu teyit etmeleri sonucunda Anadolu Efes, sahip olduğu iki adet yatırım yapılabilir kredi notu ile Türkiye’deki tek “Yatırım Yapılabilir İhraççı” konumunu korudu.

Vurgulamak istediğim bir diğer husus da; Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetimizi pandemi sürecinde hız kesmeden sürdürüp güçlendirmemizdir. Teknik ekiplerimiz bira üretimine yeni getirdiğimiz “+1” dinlendirme süreci ile 3. bira üretim tekniği olarak dünya literatürüne geçecek bir yeniliğe ve “ilk” e imza attı. Diğer yandan, pandemi ile birlikte ekonomik sürdürülebilirlik açısından stratejik önem kazanan ve daha da hızlanan dijital dönüşümde Anadolu Efes olarak biz de adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Dijitalleşmeyi, iş modelimizin temel bileşenlerinden biri olarak konumlarken, üretimden pazarlama ve satışa tüm süreçlerimizde, geleceğimizi şekillendiren yol haritamızın belirleyicilerinden biri olarak içselleştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimize, Pozitif Etki Planımız çerçevesinde; çalışanlarımız, toplum, çevre ve değer zincirimizde artı değer yaratma odağıyla ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı hedefiyle devam ediyoruz. Küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu tehdidin bilinciyle gezegenimizin ve yeni nesillerin geleceği için içselleştirdiğimiz sorumlu üretim anlayışımız doğrultusunda, operasyonlarımızdan kaynaklanan çevre etkimizi azaltmaya çalışıyor; enerji verimliliği, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, atık yönetimi konularında proje ve çözümler üretiyor; düşük karbon ekonomisine yönelik katkımızı artırmayı hedefliyoruz.

Gücümüzü aldığımız bu topraklarda, tarıma verdiğimiz destekle daha iyi yarınların inşası için çaba sarf ediyoruz. Anadolu Efes için yaşamsal önem taşıyan ve ülkemiz için de stratejik bir sektör olan tarımda üretimin her aşamasında 40 yıldır çiftçilerimizle omuz omuza çalışıyoruz. “Gelecek Tarımda” projesiyle vücut bulan uzun vadeli ve güvenilir iş modelimizle sürdürülebilir ve doğru tarımı destekliyoruz. Ülkemizde maltlık arpa üreten ilk şirket olarak, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla arpa ve şerbetçi otu tohumları geliştiriyor, bu tohumların üretiminin yaygınlaşması için çiftçilere eğitim ve kaynak sağlıyoruz. Akıllı tarım uygulamaları ile sadece çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda doğa için de pozitif etki yaratıyoruz. Tedarikçilerimiz ve bayilerimizle ortak projeler hayata geçiriyor ve yerel sosyoekonomik kalkınmaya destek oluyoruz. Coca-Cola İçecek’te de ham madde tedariki ekonomik, sosyal ve çevresel ayak izimizin büyük bir kısmını oluşturuyor. Sürdürülebilir tarım, tüketicilerimizin, müşterilerimizin ve diğer paydaşların beklentilerini karşılamamız ve faaliyetlerimizin sürekli büyümesini sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.

Toplumsal gelişime, kültür-sanat ve spor alanlarında uzun soluklu faaliyetlerimizle katkı sağlamayı sürdürürken, genç girişimcilere ve turizmin gelişimine verdiğimiz destekle katkı alanımızı genişletiyoruz. Farklı coğrafyalarda iştiraklerimizle birlikte istihdam ettiğimiz 17 bin çalışanımıza kapsayıcı iş kültürünün geliştiği, fırsat eşitliğine dayanan, farklılıkları gözeten, gelişim odaklı, güvenli ve küresel standartlarda bir iş ortamını taahhüt ediyoruz.

Anadolu Efes, lezzeti ve kalitesi tartışılmaz markalarıyla keyifli anların vazgeçilmez eşlikçisi olarak ürünlerini global tüketicilerle buluşturmaya devam edecektir. Daha güzel günleri ve başarıları paylaşmak dileğiyle; desteklerini her zaman hissettiğimiz değerli yönetim kurulu üyelerimize, hissedarlarımıza, bayilerimize, distribütörlerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve özverili çalışmaları için tüm çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Tuncay Özilhan
Yönetim Kurulu Başkanı